Molnár Klára                             
Vörös Károly: 06-30-287-7426
E-mail:
vkarcsi@t-online.hu